Aston Martin One-77 Metalic White 2009

May 12, 2015